En forening der arbejder for børns skolegang og uddannelse i den tredie verden

forside

om Sanduko

nyhedsbreve

internationalt

samarbejde

waldorf-

pædagogik

bidrag med skattefradrag

vedtægter

praktiske

oplysninger

Ibækvej 202 - 7100 Vejle - tlf.: 7583 7330  email: info@sanduko.dk

Waldorfpædagogik


Når barnet er begejstret og skabende kan indlæring og udvikling blive optimal. Derfor tager undervisningen i steinerskolen udgangspunkt i en kunstnerisk arbejdsform, der fremmer initiativ og skaberkraft hos barnet. Metoderne der bruges imødekommer barnet på dets forskellige udviklingstrin fra barndom over ungdom frem med voksenalderen.

I børnehaveårene lægges der vægt på at lade barnet udvikle sig gennem leg og efterligning.

I skoleårene frem mod puberteten støttes barnet personlige udvikling både fagligt og menneskeligt ved en tæt kontakt til klasselæreren.

I ungdomsårene har de unge mennesker evne til at udvikle selvstændig tænkning og ansvarsfølelse - eleverne udfordres og opmuntres her til at tilegne sig disse egenskaber for deres senere liv.

Waldorfpædagogikkens metoder vækker individualiteten, der bor i ethvert menneske. Samtidig hermed udvikles evner og viljeskraft.

Waldorfpædagogikken er åben for alle uafhængigt af social og religiøs baggrund og har vist sin levedygtighed fra uptown Manhattan til slumkvarterer i Johannesburg. Pædagogikken har også vist sig at være egnet som brobygning i multikulturelle sammenhænge.

(placeholder)

næste side