En forening der arbejder for børns skolegang og uddannelse i den tredie verden

forside

om Sanduko

nyhedsbreve

internationalt

samarbejde

waldorf-

pædagogik

bidrag med skattefradrag

vedtægter

praktiske

oplysninger

Ibækvej 202 - 7100 Vejle - tlf.: 7583 7330  email: info@sanduko.dk

Praktiske oplysninger


Sponsorering

Det er fortsat muligt gennem Sanduko at støtte et barns skolegang eller at bidrage til studerende på læreruddannelsen gennem månedlige faste sponsorbidrag.

Den vejledende bidragssats er på 220 kr. pr. måned i begge tilfælde. Større eller mindre bidrag modtages dog også meget gerne.

Ved sponsorering af et barn modtager man foto af barnet og løbende information.

Ønsker man at benytte denne mulighed, sendes en mail til Sanduko: info@sanduko.dk

Eller man kan downloade en blanket (klik her) som pdf-fil, som så sendes til Sanduko, Ibækvej 202, 7100 Vejle.

Man kan også vælge at sponsorere et projekt f.eks. Mbagathi skolen udenfor Nairobi: Sponsor a whole school. Angiv det på mailen eller blanketten.


Bliv medlem af Sanduko.

Send en mail til info@sanduko.dk eller download en tilmeldingsblanket. (Klik her)

som sendes til Sanduko, Ibækvej 202, 7100 Vejle.


Mailadresser

sanduko@mail.tele.dkIndbetalinger

Sanduko´s konto i Merkur : 8401 - 1502717

Ved indbetaling oplys formål , samt navn og mail-adresse

Ønskes beløbet fradragsberettiget anvendes :

Merkurfonden : 8401 - 1017906

Husk her at opgive CPR-nummer

Sanduko modtager ingen oplysninger fra Merkur Fonden. Send derfor en e-mail til sanduko@mail.tele.dk 

med oplysning om formål, beløb og navn.

Herved kan vi sikre, at gaven bliver anvendt 100 % til det rigtige formål.


Kontingent

Kontingentet for medlemskab i Sanduko er 200 kr. om året.

Kontingentet er målrettet til administration.

Anvend tilmeldingsblanketten. (Klik her)

Sponsorbidrag går 100 % til formålene!

Anvend tilmeldingsblanketten. (Klik her)