En forening der arbejder for børns skolegang og uddannelse i den tredie verden

forside

om Sanduko

nyhedsbreve

internationalt

samarbejde

waldorf-

pædagogik

praktiske

oplysninger

Den første skole

I 1919 blev den første Waldorfskole grundlagt i Tyskland. Det var kort efter første verdenskrig i en situation med socialt og økonomisk kaos. Der var brug for en radikal fornyelse indenfor uddannelse. Med nye sociale og pædagogiske impulser satte denne skoleform sine tydelige spor. Den blev da også moderskole for en skolebevægelse, der i dag med ca. 900 skoler er verdensomspændende. Der eksisterer ligeledes et endnu større antal børnehaver, mange hjem for udviklingshæmmede og en lang række uddannelsesinstitutioner i over 60 lande.

Rudolf Steiner og antroposofien

Rudolf Steiner (1861 - 1925) var åndsforsker og ophavsmand til den antroposofiske bevægelse (Antroposofi - visdom om mennesket) Antroposofien har vist sig praktisk frugtbar, idet en række fagområder som eksempelvis medicin, landbrug er blevet inspireret af en dybereliggende indsigt i menneskets væsen. Opfattelsen at mennesket eksisterer på et fysisk, psykologisk og biografisk plan har således også dannet baggrund for en pædagogisk fornyelse - ikke i retning af en skole med et bestemt livssyn, men med en menneskekundskab, der er til rådighed som en fri inspirationskilde for læreren.

(placeholder)

forrige side

Ibækvej 202 - 7100 Vejle - tlf.: 7583 7330  email: sanduko@mail.tele.dk