En forening der arbejder for børns skolegang og uddannelse i den tredie verden

forside

om Sanduko

nyhedsbreve

internationalt

samarbejde

waldorf-

pædagogik

bidrag med skattefradrag

vedtægter

praktiske

oplysninger

Ibækvej 202 - 7100 Vejle - tlf.: 7583 7330  email: info@sanduko.dk

Sanduko har indgået en aftale med Merkur Fonden i København. Merkur Fonden er godkendt i henhold til Ligningslovens § 8a, hvilket indebærer at bidrag indbetalt til Merkur Fonden kan fratrækkes i den skattepligtige indkomst.


Fradrag for gaver udgør maksimalt kr. 15.900 pr år. Ægtefæller kan hver fratrække kr. 15.900. Det tidligere bundfradrag er bortfaldet.


Fradraget giver en skattebesparelse på i øjeblikket ca. 33%. Ved en gave på kr. 15.900 kan der spares ca. kr. 5.200 i skat.


Ved at udnytte muligheden for skattefradrag kan allerede påtagne gaveydelser forhøjes uden at det koster gavegiver mere. Gaver uden fradrag på 2.400 kan således forhøjes til 3.600 kr. og gaver på 3.600 kr. kan forhøjes til 5.400 kr. uden at gaveydelsen efter skat bliver højere.


Indbetaling af et bidrag kan ske til

Merkur

Vesterbrogade 40, 1620 København V

på konto nr. 8401 – 1017906Indbetaling kan kun ske ved overførsel fra eget pengeinstitut. Husk at anføre CPR. nr. Angiv navn i teksten.