En forening der arbejder for børns skolegang og uddannelse i den tredie verden

forside

om Sanduko

nyhedsbreve

internationalt

samarbejde

waldorf-

pædagogik

praktiske

oplysninger

Formidling

For at sikre at gaver og bidrag formidles ubeskåret skal forenigen have to indtægtkilder

     -     Støtteforeningen hviler på et kontingent fra medlemme, der sikrer drift og administration. Kontingentet er på 190kr årligt. For institutioner betales et kontingent på 500kr.

     -     Alle former for bidrag formidles ubeskåret, enten målrettet efter givers ønsker, eller kanaliseres efter foreningens kendskab til behov. Størrelsen og rytmen i disse bidrag fastsætter medlemmerne selv.

     -     Naturligvis modtager vi også bidrag fra ikke medlemmer til formidling. En særlig form for bidrag er sponsorering af et skolebarn, hvor foreningen formidler kontakt til barnet om det ønskes fra sponsors side.

(placeholder)

næste side

(placeholder)

forrige side

Ibækvej 202 - 7100 Vejle - tlf.: 7583 7330  email: sanduko@mail.tele.dk