Ibækvej 202 - 7100 Vejle - tlf.: 7583 7330  email: sanduko@mail.tele.dk

En forening der arbejder for børns skolegang og uddannelse i den tredie verden


Bliv sponsor

Man kan gennem Sanduko støtte et barns skolegang gennem månedlige faste sponsorbidrag.

Den vejledende bidragssats er på 220 kr. pr. måned i begge tilfælde. Større eller mindre bidrag modtages dog også meget gerne.


Ønsker man at benytte en af disse muligheder, sendes en mail til Sanduko: sanduko@mail.tele.dk


Gå videre til resten af Praktiske Oplysninger. Klik Her.


Klik på et af billederne nedenfor og åbn sponsorfolderen

på enten dansk eller engelsk.

dansk

english

Man kan sponsorere skolepenge for et enkelt barn. Som direkte sponsor vil man modtage foto af barnet og blive opdateret omkring dets udvikling i skolen. Man kan også skabe kontakt til barnet.

Man kan også vælge at sponsorere almene bidrag til dækning af børns skolegang. Som almen sponsor vil man løbende blive opdateret omkring skolens situation

*

*

Som skole, institution eller firma kan man også vælge at sponsorere et projekt f.eks. Mbagathi skolen udenfor Nairobi.


Den vejledende bidragssats er her årligt:  

A . 4000 kr

B.  8000 kr

*