Ibækvej 202 - 7100 Vejle - tlf.: 7583 7330  email: sanduko@mail.tele.dk

En forening der arbejder for børns skolegang og uddannelse i den tredie verden


Bliv medlem af Sanduko

Kontingentet for medlemskab i Sanduko er 200 kr. om året, for virksomheder og foreninger 500 kr.

Kontingentet er målrettet til administration.


Indbetal beløbet til Merkur Andelskasse 8401-1502717 eller via MobilePay 622422, mærket kontingent og oplys desuden navn , adresse og e-mailadresse.

Medlemmerne modtager løbende gennem året Sandukos nyhedsbreve, der orienterer om projekter, hvor vi medvirker.

Se også Praktiske Oplysninger her.