Ibækvej 202 - 7100 Vejle - tlf.: 7583 7330  email: sanduko@mail.tele.dk

En forening der arbejder for børns skolegang og uddannelse i den tredie verden

Praktiske oplysninger


Sponsorering

Det er fortsat muligt gennem Sanduko at støtte et barns skolegang eller at bidrage til studerende på læreruddannelsen gennem månedlige faste sponsorbidrag.

Den vejledende bidragssats er på 220 kr. pr. måned i begge tilfælde. Større eller mindre bidrag modtages dog også meget gerne.

Ved sponsorering af et barn modtager man foto af barnet og løbende information.

Ønsker man at benytte denne mulighed, sendes en mail til Sanduko: sanduko@mail.tele.dk

Man kan også vælge at sponsorere et projekt f.eks. Mbagathi skolen udenfor Nairobi: Sponsor a whole school. Angiv det på eller blanketten.


Bliv medlem af Sanduko.

Send en mail til sanduko@mail.tele.dk

som sendes til Sanduko, Ibækvej 202, 7100 Vejle.


Mailadresser

sanduko@mail.tele.dkIndbetalinger

Sanduko´s konto i Merkur : 8401 - 1502717

Ved indbetaling oplys formål , samt navn og mail-adresse

Ønskes beløbet fradragsberettiget anvendes :

Merkurfonden : 8401 - 1017906

Husk her at opgive CPR-nummer

Sanduko modtager ingen oplysninger fra Merkur Fonden. Send derfor en e-mail til sanduko@mail.tele.dk 

med oplysning om formål, beløb og navn.

Herved kan vi sikre, at gaven bliver anvendt 100 % til det rigtige formål.


Kontingent

Kontingentet for medlemskab i Sanduko er 200 kr. om året.

Kontingentet er målrettet til administration.

Sponsorbidrag går 100 % til formålene!Vedtægter

Klik her for at se vedtægterne


Bidrag med skattefradrag

Sanduko har indgået en aftale med Merkur Fonden i København. Merkur Fonden er godkendt i henhold til Ligningslovens § 8a, hvilket indebærer at bidrag indbetalt til Merkur Fonden kan fratrækkes i den skattepligtige indkomst.


Fradrag for gaver udgør maksimalt kr. 16.600 pr år. Ægtefæller kan hver fratrække kr. 16.600. Det tidligere bundfradrag er bortfaldet.


Fradraget giver en skattebesparelse på i øjeblikket ca. 33%. Ved en gave på kr. 16.600 kan der spares ca. kr. 5.500 i skat.


Ved at udnytte muligheden for skattefradrag kan allerede påtagne gaveydelser forhøjes uden at det koster gavegiver mere. Gaver uden fradrag på 2.400 kan således forhøjes til 3.600 kr. og gaver på 3.600 kr. kan forhøjes til 5.400 kr. uden at gaveydelsen efter skat bliver højere.


Indbetaling af et bidrag kan ske til

Merkur

Vesterbrogade 40, 1620 København V

på konto nr. 8401 – 1017906Indbetaling kan kun ske ved overførsel fra eget pengeinstitut. Husk at anføre CPR. nr. Angiv navn i teksten.